Ons bestuursteam

 gveGijs van Eijsden
voorzitter
 fhFerry v.d. Heuvel
secretaris
nrNel Romsom
penningmeester
hhHugo v.d. Hoest
coördinator technische zaken
pd-2Pim Dekker
coördinator workshops
rbRianne ter Beek
assistente workshops
jz Joke van Zalingen
notulist / contact Koningshof
Clubvisie
Technologie 

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het leren omgaan met computers, tablets en smartphones vergt van de meesten van ons wel enige inspanning. Het Internet met haar vele toepassingen kan vooral voor senioren een oplossing bieden bij het onderhouden van contacten met de buitenwereld. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, maar daarom is het belangrijk om u hierbij op weg te helpen. 

technologie

Verbinden 

Het woord verbinden heeft vele betekenissen. Met iets of iemand contact maken is één van de vele definities. Het belang van sociale contacten mag niet onderschat worden. Wij vinden het daarom van belang deze contacten te stimuleren en verder op te bouwen en te verstevigen.

verbinden

Combineren 

De Senioren Computerclub Koningshof probeert de hierboven genoemde aspecten “Technologie”en “Verbinden” met elkaar te combineren door enerzijds voor de leden o.a. workshops te organiseren, zodat de kennis op computergebied wordt vergroot en anderzijds het geven van gelegenheid elkaar te ontmoeten waardoor de sociale contacten kunnen worden gestimuleerd.