Ons bestuursteam

 gveGijs van Eijsden - voorzitter  fhFerry v.d. Heuvel - secretaris
nrNel Romsom - penningmeester hhHugo v.d. Hoest - coördinator technische zaken
pd-2Pim Dekker - coördinator workshops

rb

Rianne ter Beek - assistentworkshops

jz Joke van Zalingen - notulist
Clubvisie
Technologie 

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het leren omgaan met computers, tablets en smartphones vergt van de meesten van ons wel enige inspanning. Het Internet met haar vele toepassingen kan vooral voor senioren een oplossing bieden bij het onderhouden van contacten met de buitenwereld. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, maar daarom is het belangrijk om u hierbij op weg te helpen. 

technologie

Verbinden 

Het woord verbinden heeft vele betekenissen. Met iets of iemand contact maken is één van de vele definities. Het belang van sociale contacten mag niet onderschat worden. Wij vinden het daarom van belang deze contacten te stimuleren en verder op te bouwen en te verstevigen.

verbinden

Combineren 

De Senioren Computerclub Koningshof probeert de hierboven genoemde aspecten “Technologie”en “Verbinden” met elkaar te combineren door enerzijds voor de leden o.a. workshops te organiseren, zodat de kennis op computergebied wordt vergroot en anderzijds het geven van gelegenheid elkaar te ontmoeten waardoor de sociale contacten kunnen worden gestimuleerd.