De week voor kerst. Het werd een harde lockdown die op 19 december in ging. Voor velen weer een voorzichtige kerst viering.
Met het vervolg dat vrijwel alle niet essentiële openbare bezigheden t/m vrijdag 14 januari werden afgelast.
Een grote teleurstelling dit voor de tweede keer  op rij te moeten ervaren . De koningshof sloot haar deuren tot en met vrijdag 14 januari.
De geplande Nieuwjaarsreceptie  op vrijdagmiddag 7 januari stond al ingepland maar kon toen helaas niet doorgaan. Op 18 januari was onze eerste activiteit de inloopmiddag.
En de eerste workshop startte pas weer op 24 januari. Allen hoopte dat we het Corona tijdperk wat achter ons zouden gaan laten. In drie stappen ging ons land weer open .
Met op 25 februari de mededeling dat de 1/5 mrt niet meer gold. Corona is nog niet geheel uit onze samenleving verdwenen. Maar het is niet meer de dominante  factor van af lasten van activiteiten op wat voor gebied dan ook.
We kijken terug op een jaar  voor ons als club met heel veel veranderingen. Een jaar met hoogtepunten. Een jaar wat in de geschiedenis van onze club een jaar is geworden met een goud randje. 
Die 25ste februari van vorig jaar startte voor mij persoonlijk ook heel bijzonder. Het is de datum van mijn verjaardag. Ik werd toegezongen door velen van u. en dat was ook een moment om nooit te vergeten.
Ook rond die datum werd er door het bestuur een werkgroep geformeerd van wijze vrouwen en mannen onder de naam Denktank.
Zeer voortvarend en enthousiast zijn zij aan het werk gegaan.
Met een enquête met de nodige vragen van .Wat vind u van de Workshop, en wat is uw binding met de club en meer.
Op de vraag van hoe bent u lid geworden van de club kwam als antwoord dat 80 % van de leden lid zijn geworden door de contacten van leden, bestuur, docenten. Het geeft aan dat u het beste uithangbord bent om nieuwe leden te genereren.Meer dan 75 % gaf aan de Workshops te waarderen. Maar ook dat meer als 50% is lid geworden om hun kennis van hoe om te gaan met de computer te vergroten .
En de Workshops als zeer leerzaam te ervaren.
Maar ook de sfeer en de gezelligheid tijdens het koffie of thee moment. Als pauze moment tijdens de workshops.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 20 april . Altijd een belangrijk moment. Een moment waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar
Maar tevens om belangrijke punten aan u voor te leggen en er dan een gezamenlijk besluit daar over te nemen.
En zo’n  belangrijk besluit hebben we genomen op die 20 ste april om mede te gaan investeren in het Medialokaal wat jl. 24 november is geopend. Maar daar zo meer over.
Ja en toen kwam de datum 26 april in zicht . Een datum voor Hugo en zijn familie om nooit te vergeten. Op een zeer zorgvuldige wijze werd alles voorbereid.
Alle activiteiten van de club werden afgezegd. Hugo zijn reactie was . Ik begrijp er niets van . En dat was ook de bedoeling .
Op die zonnige dinsdagmorgen op 26 april 2022. werd niets vermoedend Hugo verrast .Onze burgemeester op de bakfiets kwam die morgen als eerste bij Hugo aan.
De familie en wij als bestuur achter onze burgemeester aan. Er werd aangebeld. Zoon Johan deed open. Hugo gaf zijn kleinkind de fles.
Pa er is bezoek.Hugo kwam aan de deur. Het verbaasde gezicht met een eerste reactie. Is dat allemaal voor mij.
De uitnodiging van de Burgemeester was om die middag in de Grote kerk een Koninklijke onderscheiding in ontvangst te mogen nemen.
De uitreiking in de Grote kerk die middag met een toespraak van onze burgemeester en vervolgens het opspelden van een Koninklijke onderscheiding viel Hugo ten deel.
Een onderscheiding die gezien alle werkzaamheden van, en voor Samen Digitaal Wijzer meer als verdient was
Een receptie aangeboden door onze club . Een hoogtepunt voor Hugo. Maar ook dat wij dit konden aanbieden aan een vrijwilliger die dag en nacht voor onze club klaar staat. Meer als verdiend en bescheiden zoals u allen weet werd dit later door Hugo in zijn speech ons duidelijk gemaakt. Deze onderscheiding was een groots moment in zijn leven. En wij vonden alle dit meer als verdiend. 

 

gijsspeech2023
En dan terugkomend op de eerste gesprekken om te komen en realiseren van een eigen medialokaal . Om nog even terug te gaan in de tijd. De eerste onderhandeling hierover was begin Juli 2021.
Maar het kreeg pas vervolg door Corona in April 2022. De eerste overeenkomst met Koningshof was het uitspreken van een langdurige samenwerking .
Maar ook de zekerheid voor beide partijen van het huren zaal Chopin
Kaders om samen het realiseren van een medialokaal mogelijk te maken. Vele wensen van waar zo’n lokaal aan zou moeten voldoen.
Wijzelf hadden ons huiswerk gedaan . Wisten precies welke screen wij wilden en wat voor verlichting , en waar een kast aan zou moeten voldoen.
Dat resulteerde in totale begroting die we als club nooit zelf hadden kunnen investeren.
Fondsen werden aangeschreven, en met succes. Het FSV fonds, ook het Oranje fonds doneerde. Maar ook het theater ( gemeente) nam een deel van de investering op zich.
Wij als club doneerde mee om het geheel compleet te maken. En investeerde  door het grote screen te sponsoren. Het belangrijkste instrument/ noem het, het beste gereedschap voor het geven van Workshops.
Maar ook nog eens werd met succes het FSV aangeschreven voor een donatie om nieuwe laptops aan te kunnen schaffen.
De nieuwe laptops waren noodzakelijk om onder ander de Workshop Windows 11 aan te kunnen bieden.
Het FSV fonds was ons goed gezind en doneerde 11 laptops waardoor we in een nieuw media lokaal ,met nieuwe laptops de Workshops gegeven konden worden.
Op donderdagmiddag 24 november van het afgelopen jaar werd het medialokaal geopend door Wethouder Corine Bronsveld /Wim Staessens en ondergetekende.
Een zeer intensief project van onderhandelen met de gemeente  /het theater/en ons als club kwam op een happy end.
Het slepen van laptops en meer behoort tot het verleden. Een groots hoogtepunt voor onze vereniging. Met een geweldig resultaat.
Er gebeurde nog meer in het afgelopen jaar waar ik op wil terugkijken. De werkgroep onder de naam denktank was voortvarend te werk gegaan met adviezen aan ons als bestuur .
Als snel kwam daaruit dat de naam Senioren Computerclub niet meer paste in de activiteiten van onze club.
We ervaarden het woord senior als te beladen. Naar buiten toe, maar ook wij als leden wilden van dat stempel af .   
Er dat werd bevestigd op de extra uitgeschreven tweede ledenvergadering van dat jaar. Een tweede Algemene Ledenvergadering werd belegd met 1 agendapunt .
En dat was de naamswijziging , Van de 59 leden aanwezig stemde 53 leden voor en 6 tegen.
En ik weet niet hoe het u vergaat. Mar Samen Digitaal wijzer klinkt als, al jaren de vaste naam van onze club .
Aan het begin van mijn speech gaf ik terug te blikken op 2022 nu een vooruitblik op 2023. En dat zult u begrijpen is kort.
Toen ik in 2020 uw voorzitter werd had ik mijn ten doel gesteld om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen.
We zijn al een behoorlijk stuk op weg om die doelstelling te verwezenlijken. Maar nog niet helemaal naar mijn zin.
De enquête van afgelopen jaar gaf aan dat u het beste uithangbord van de club bent.
Dat geeft aan onder ander hoe goed onze club floreert en door u wordt ervaren.
Echter wij als bestuur vinden uw inbreng ( laat ik het zomaar eens zeggen onder de maat) ik krijg persoonlijk wel eens het idee dat u zoals in een viersterren restaurant u ,wacht op wat er geserveerd gaat worden.
Uw inbreng is voor ons als bestuur van zeer groot belang, en daarom de oproep ( LAAT VAN U HOREN ) geef aan wat u wensen zijn , zodat wij dat ,misschien in een Workshop of anderszins kunnen handelen.
Dan nog een tweede opmerking /vraag. Wij hebben op diverse momenten de oproep uit laten gaan voor een nieuwe secretaris. Tot op heden geen reacties.
Op de aanstaande Algemene Leden Vergadering zijn een drietal leden aftredend.
Noem Jan Vermaas vanwege zijn verhuizing naar Oosterland Zeeland/ Hugo van der Hoest en ondergetekende .
U heeft met velen gehoor gegeven op onze uitnodiging van deze Nieuwjaars receptie.
Wat zou het mooi zijn om straks bij het weggaan dat diversen personen zich kandidaat stellen om deze vereniging te mogen besturen.
Niemand van ons als bestuur zit vast op het pluche,  om het zomaar eens te zeggen.
Vraag eens aan mijn mede bestuurders over dit mooie werk. Het is geweldig om voor deze mooie club te mogen werken.
Ga besluiten met goed nieuws.
En dat is een conclusie waarop u meer zelfvertrouwen door ontvangt bij het volgen van de diversen Workshops of anderszins.
Wij wat ouderen kunnen bij het leren, meer dan jongeren. Hoe dat kan, dat is hun ervaring die ze in kunnen zetten bij wat voor probleem dan ook.
Wij als Samen Digitaal Wijzer dragen ons steentje daaraan bij. Doormiddel van  Workshops / Thema middagen en meer.
Daar werken wij als bestuur en docenten week in week uit aan.
Maar ook elke week de gastvrijheid te mogen ontvangen en ervaren van de vele medewerkers van theater koningshof.
Een nieuwjaar zonder jullie oud directeur Wim Staessen. Maar dat zal zeker lukken  Geef hun een applaus
Het blijft steeds als bestuur een uitdaging om actueel te blijven. Ik prijs mij daarom gelukkig dit met een fijn bestuur  steeds te mogen ondernemen en te mogen doen.
Noem hun namen Gonda/ Nel/Jan /Pim en Hugo en al de docenten en medevrijwilligers.
Graag ook een Applaus voor hen.
We brengen met elkaar een toost uit op een mooi jaar.  Wens u allen goeds in 2023 toe.
Dank u wel.