nieuws 2

Loura Raamsdonk-Bimmel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Geplaatst op 26-04-2017  -  Categorie: 1. Uitgelicht

loura-onderscheiden

 

Bij de algemene decoratieverlening 2017 op woensdag 26 april heeft ons lid Loura Raamsdonk-Bimmel een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Mevrouw Raamsdonk-Bimmel is gedurende een lange periode als veelzijdige en energieke vrijwilliger maatschappelijk actief op diverse terreinen. Religie vormt een rode draad in het leeuwendeel van de activiteiten van mevrouw   Raamsdonk.

 

Zo is ze al vanaf 1977 Kindernevendienstleidster van de Protestantse Gemeente te Maassluis. Van 1988 tot 2000 was ze ook voorzitter van de Kindernevendienst. Van 1994 tot 2006 is ze ouderling geweest van Hervormde Wijkgemeente Koningshof. Van 2000 tot 2006 was ze voorzitter van de  Centrale Kerkenraad Hervormde Gemeente Maassluis. Mevrouw Raamsdonk heeft een belangrijke rol gespeeld in het samenvoegen van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk van Maassluis. Haar eerste contacten hiervoor begonnen in 2003. Ze was voorzitter van de Gefedereerde Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk Maassluis, van 2005 tot 2006.

 

Zij was verder van 2003 tot 2007 voorzitter van de Fusieraad Protestantse Kerk Nederland. Als voorzitter zag ze kans verschillen te overbruggen en steeds de juiste toon te treffen. Ze accepteerde de mening van anderen, zonder haar   eigen identiteit prijs te geven. In december 2008 werd dankzij haar drijvende kracht de Protestantse Gemeente te Maassluis (PKN) gevormd, dit was een bestuurlijk kunststukje. Sinds 2011 is mevrouw Raamsdonk actief als medewerkster en later als bestuurslid actief voor de Oecumenische Kring De Vloot. De Oecumenische Kring organiseert onder andere avonden voor senioren ter bestrijding van eenzaamheid en om de onderlinge contacten van

 

ouderen te vergroten. Ze is ook sinds meditatieleider bij de Protestantse Gemeente Maassluis. Maar ook buiten de kerk heeft mevrouw Raamsdonk zich buitengewoon ingezet.

 

Zo is ze van 2011 tot heden lid van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Dit adviesorgaan adviseert gevraagd en ongevraagd het Maassluise college van b en w over alles wat er speelt rondom het sociaal domein. Ze is bij dit belangrijke orgaan betrokken vanaf de oprichting. Vanuit haar werkervaring en grote betrokkenheid bij de Maassluise gemeenschap heeft ze een uitstekende inbreng getoond bij de advisering aan b en w. Daarnaast is ze van 2006 tot 2015 voorzitter geweest van leesclub Lectio. Ze bereidde vragen voor zodat er altijd een interessante literaire avond volgde, ze nodigde de gasten uit en zorgde voor vervoer. Vanaf 2012 is mevrouw Raamsdonk actief als vrijwilligster bij Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ). Ze is beschikbaar om ingezet te worden bij eenieder in de laatste levensfase om hun en hun naasten te ondersteunen. Ze wordt door VPTZ beschouwd als een echte ambassadeur voor dit moeilijke maar ook zeer dankbare werk. Daarnaast staat ze altijd klaar met raad en daad voor mensen die in de knel zitten. Ze bezoekt zieken en begeleidt hen naar artsen en de woningstichting als er thuis aanpassingen nodig zijn. Bij Stichting Chris (een Kindertelefoon in Dordrecht) is ze van 1995 tot 1999 pedagogisch ondersteuner en jongerenbegeleider geweest.

 

Van 1991 tot 1992 vormde ze een vakantiegastgezin bij Europa Kinderhulp. Ze heeft dit op eigen initiatief verder voortgezet tot 1995. Ze heeft verder jarenlang een pleegkind op afstand gehad. Bij de scouting is mevrouw Raamsdonk ook te vinden, daar is ze met veel enthousiasme kampleidster.


Betty van Deutekom

Datum: 15 juli 2021
Categorie: 1. Uitgelicht
'De Andere Man' vertelt van lang bewaard geheim Elisabeth van Deutekom met haar boek, waarin ze terugkijkt op haar huwelijk. Het boek zat eigenlijk al jaren in haar hoofd en op papier stonden al geno...

performance mode edge

Datum: 22 april 2021
Categorie: Algemeen
Auteur: Arno Beuken
Edge krijgt Performance Mode Microsoft test op dit moment een nieuwe performance mode voor zijn Edge-browser. Deze modus moet de snelheid, de geheugencapaciteit, het CPU-gebruik en de batterijduur een...

Malware treft browsers

Datum: 14 december 2020
Categorie: Computervoer
Grootschalige malware-campagne treft grootste browsers Chrome, Firefox en Edge zijn alle drie kwetsbaar voor Adrozek, malware die als doel heeft om advertenties in de browsers te injecteren. Daarvoor ...

TV kijken op je laptop? Zo doe je dat!

Datum: 27 november 2020
Categorie: Algemeen
Auteur: Jeffrey
TV kijken op je laptop? Zo doe je dat! Heeft iemand bij jou thuis de televisie bezet voor iets waar je helemaal niet naar wilt kijken? Dat is vervelend, maar geen ramp. Je kunt namelijk ook prima tele...

Computer­muis bestaat 50 jaar

Datum: 17 november 2020
Categorie: Computerweetjes
Computer­muis bestaat 50 jaar: ‘Het is een blijvertje’ Vandaag is het exact vijftig jaar geleden dat de Amerikaanse uitvinder Douglas Engelbart het patent aanvroeg op de computermuis. In die vijftig j...

Beste laptopfabrikant 2020

Datum: 30 oktober 2020
Categorie: Computerweetjes
Auteur: Justin Doornekamp
Dit is de beste laptopfabrikant van 2020 Ben je op zoek naar een nieuwe laptop, dan kan die keuze al snel overweldigend zijn door het enorme aanbod. Bovendien zijn veel modellen ook weer verkr...

Voorzitterswissel

Datum: 14 oktober 2020
Categorie: SCK-nieuws
VOORZITTERSWISSEL BIJ SENIOREN COMPUTERCLUB KONINGSHOF (SCK) Na zes jaar van bevlogen voorzitterschap heeft Inge Krijgsman het stokje doorgegeven aan Gijs van Eijsden. Dit gebeurde 24 september 2020 tijdens de algeme...

Waarom RAM-geheugen en SSD's een stuk goedkoper worden

Datum: 24 september 2020
Categorie: Computerweetjes
Auteur: Justin Doornekamp
Waarom RAM-geheugen en SSD's een stuk goedkoper worden Ben je van plan om een nieuwe SSD te kopen of je RAM-geheugen uit te breiden? Dan loont het waarschijnlijk om daar nog even mee te wachten....