nieuws 2

Bestuursmededeling

Geplaatst op 25-03-2020  -  Categorie: SCK-nieuws

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. Het bestuur heeft naar aanleiding van de aangescherpte richtlijnen besloten om alle activiteiten tot het einde van dit seizoen (september 2019/mei 2020) stop te zetten. Voorzover mogelijk gaat het bestuur wel voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen september 2020/mei 2021. In verband met deze bijzondere omstandigheden heeft het bestuur verder besloten om voor het 2e en 3e kwartaal 2020 geen contributie te heffen. De jaarvergadering die op 15 april a.s. gehouden zou worden, zal naar verwachting eind augustus a.s. plaatsvinden. U zult hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Wij hopen dat de door de regering getroffen maatregelen effect zullen sorteren zodat wij allen weer in goede gezondheid aan een nieuw seizoen kunnen gaan beginnen.

Namens het bestuur,

Inge Krijgsman (voorzitter)