nieuws 2

Nieuwjaarstoespraak 2022

Geplaatst op 03-03-2022  -  Categorie: 1. Uitgelicht

Verlate Nieuwjaarstoespraak

web-gijs

Beste leden, donateurs, en vrijwilligers, ik heet u namens de Senioren Computerclub Koningshof allen van harte welkom op de eerste bijeenkomst in dit jaar.

Een bijzonder hartelijk welkom wil ik heten aan Inge Krijgsman onze oud-voorzitter. Fijn dat je na weken van behandelen weer bij ons kunt zijn.
Maar dat niet alleen. Je vertelde mij afgelopen week dat het behandelingstraject succesvol is.

Ook een welkom aan de nieuwe leden. En niet te vergeten een bijzonder welkom aan de docenten. Zonder hen, zeg ik altijd, zijn er geen workshops.

We kijken terug op een bijzonder jaar met vele beperkingen, die voor ons allen golden. De ene maatregel na de ander viel ons ten deel.
Het nieuwe jaar 2021 begon met de start van het vaccineren. In de tweede week kondigde het kabinet aan, dat de lockdown werd verlengd tot begin februari en als extra werd er die maand een avondklok ingevoerd. Om over de rellen die daarop volgden maar te zwijgen.

Het was daardoor niet meer mogelijk om workshops te geven. Maar, doormiddel van computervoer, werd er met alle leden contact gehouden. Dankzij Hugo’s inzet in die voor ons allen moeilijke tijd was het contact met u als lid van de vereniging optimaal gebleven. We zijn Hugo veel dank verschuldigd. (Applaus)

Als bestuur hebben we toen besloten de contributie voor twee kwartalen niet te innen. Zo waren de eerste maanden van 2021 met de verwachting dat na het vaccineren alles weer als vanouds zou worden.
En inderdaad het ging de goede kant op. Met de mogelijkheid om onze activiteiten na de vakantie weer op te starten. Koffie en thee nog wel contant afrekenen. Mondkapje op. Anderhalve meter in acht nemen en meer.
Op 20 juli werd, verdeeld over twee zalen, het programma voor het nieuwe workshopseizoen gepresenteerd.
Er waren die middag zo rond de honderd belangstellenden. Mijn korte intro vooraf was van de ene zaal snel naar de andere zaal rennen. Maar de middag was succesvol.

We hebben als bestuur afgesproken om het aantal cursisten te maximeren op 15 personen per workshop. Dit is voor alle partijen het beste. Voor de deelnemers maar ook voor de docenten en hun assistenten. Het is voor eenieder rustiger, fijner en leerzamer.

Wij hebben als bestuur in het afgelopen jaar diverse malen via het beeldscherm vergaderd.
Bij mij thuis leek het soms wel een studio. Want ik nodigde Hugo dan thuis uit ter voorkoming van eventuele technische problemen. Soort inloop privé. Soms hadden bestuursleden last van het slaan van onze staartklok. Die hebben we toen maar stilgezet.
Wel mooi dat we de vereniging op deze wijze verder konden besturen. Maar eigenlijk armoe. Maar ook dat behoort gelukkig weer tot het verleden.
We hebben in het afgelopen jaar ook weer fysiek kunnen vergaderen. En dat is, zal ik u zeggen, natuurlijk het allerfijnst.

Tijdens de jaarvergadering in september hebben we een tweetal nieuwe bestuurders aan u voorgesteld: Gonda Storms die naast het geven van de workshop Excel voor beginners ook de pr-activiteiten verzorgt voor de SCK en Jan Vermaas als nieuwe secretaris.
Inmiddels voelt het alsof zij al jaren in het bestuur actief zijn.
We hebben ook van vier personen die bestuurlijk actief zijn geweest afscheid genomen. Als eerste, ik weet wel dames gaan voor, maar in dit geval begin ik met Inge krijgsman. Hij is jaren onze voorzitter geweest. Toen ik hem opvolgde, heb ik hem gevraagd of hij nog een jaar wilde blijven om mij te adviseren en in te werken.
Als vereniging zijn wij Inge dankbaar voor het vele werk dat hij heeft gedaan.
Dan ook werd afscheid genomen van secretaris Ferry van den Heuvel. Ook haar zijn we als vereniging veel dank verschuldigd.
Maar ook van twee bestuursassistenten hebben wij afscheid genomen: Rianne ter Beek en Joke van Zalingen. Zij hebben het bestuur de afgelopen jaren op allerlei gebied geassisteerd. Onze dank is ook voor hen.
Met een etentje hebben wij hun inzet voor onze vereniging nog eens benadrukt in een korte speech en hen daarna uitgezwaaid.
Rianne ter Beek is als vrijwilliger actief gebleven en assisteert Pim en Hugo onder andere bij het registreren van de deelnemers aan de workshops, het verzorgen van de weekbrief en het reserveren van de zalen in Theater Koningshof.
Deze werkzaamheden worden door ons zeer op prijs gesteld en we zijn blij dat Rianne dit blijft doen.

We hebben ook de contacten met de bibliotheek hersteld. Binnenkort zal dat in een officieel moment worden bekrachtigd.
Nel Romsom, onze penningmeester is ook actief als vrijwilliger in de bibliotheek en zij zal namens de SCK de contacten daar verstevigen en intensiveren.

Veel dank is wederom verschuldigd aan alle vrijwilligers, want zonder hun enorme inzet zou de SCK niet kunnen bestaan. Ook hebben we in het afgelopen jaar weer veel steun gekregen van de medewerkers en vrijwilligers van Theater Koningshof.
Ik wil voorstellen dit met een daverend applaus te bekrachtigen

Verder wordt nagedacht om de SCK toekomstbestendiger te maken. Dat is meer dan nodig. Wellicht is het u opgevallen dat wij praktisch allemaal de vijfenzestig zijn gepasseerd. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 73 jaar.
Niet alleen u als leden, maar ook van de docenten van de SCK zijn er al meerdere de zeventig jaar gepasseerd.
En dan ben je als club toch wel kwetsbaar. In het bestuur hebben wij daar diverse malen over gesproken.
En daar is het niet bij gebleven. Ik ben heel erg blij u mede te kunnen delen dat onder leiding van Frans Coster de Denktank-activiteiten worden voortgezet.
Ter verduidelijking, dat is het onderzoeken van mogelijkheden voor een toekomstbestendige SCK met ook het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor onze club
Daarin nemen Gonda en Hugo deel namens het bestuur, Ook Inge zal, zodra het kan, weer deel uit gaan maken van de Denktank.
Maar ook een oproep aan u, mocht u geïnteresseerd zijn mee te denken over de toekomst van de SCK, schroom dan niet u te melden.
Bij het eerste overleg is het doel van de SCK besproken: willen we een Computerclub blijven die alleen maar Workshops geeft, of leggen we in de toekomst meer nadruk op digitaal?
Waarom zouden nieuwe leden geïnteresseerd zijn in de SCK? Over verjonging van leden en docenten is er gesproken, hoe die aan te trekken.
Ook is de mogelijkheid besproken om leden advies te geven bij de aankoop van uw tablet of smartphone, hetzij Apple of Samsung.
Als je nieuwe leden wil aantrekken, moeten de workshops wel van voldoende niveau en kwaliteit blijven. De Denktank houdt zich dus met veel onderwerpen bezig.
Nogmaals? Mocht u mee willen denken, laat het ons weten. Het is ook uw club. En uw inbreng wordt op prijs gesteld. Meld u zo aan voor deze belangrijke activiteit

In het afgelopen jaar is er ook overleg geweest met de gemeente. Waar wij nog eens aan de wethouder de unieke club, die de SCK is, uitgebreid hebben toegelicht en onder haar aandacht hebben gebracht.
Zij was verbaasd over het aantal leden die de club rijk is. We hebben ook in dat gesprek onze huisvesting toegelicht.
Er is best het nodige aan te merken op de zalen waar de workshops gegeven worden. Daaraan is gehoorgegeven en er is een goed overleg ontstaan met Theater Koningshof.
Het overleg heeft als resultaat gehad dat we in de tweede helft van dit jaar, bij de start van de workshops, een vaste computerzaal krijgen.
De vrijwilligers onder leiding van Hugo hopen dat het slepen van zaal naar zaal van laptops en stekkerblokken, zo goed als tot het verleden gaat behoren.
Zaal Chopin wordt onze vaste zaal en we gaan in samenwerking met Theater Koningshof deze inrichten tot medialokaal, waarbij er een grote kast wordt gebouwd waarin alle laptops en overige benodigdheden kunnen worden opgeslagen.
Verder wordt gekeken naar een goede verlichting, een goed werkende luchtbehandeling en als een van de eerste in Nederland een touchscreen van 98” (de grootst mogelijke maatvoering). Deze wordt geïnstalleerd als de zaal is ingericht,
Een touchscreen is een groot plat scherm, net als een platte televisie, waar de docenten met een vinger aanwijzingen op kunnen geven. De afmetingen van het scherm zijn: ca 220 cm breed en 130 cm hoog. De inkijkhoek is ruim 170 graden, wat betekent dat je ook van de zijkant het getoonde goed kunt zien.

U zult begrijpen dat dit forse investeringen met zich meebrengt.
We investeren als SCK maar ook het theater gelooft in onze plannen en helpt mee deze mogelijk te maken.
Tevens moeten er nieuwe laptops worden aangeschaft voor Windows 11, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. In de tweede helft van dit jaar willen we met deze workshop starten.
U zult begrijpen dat dit forse investeringen zijn, zowel voor ons als SCK, maar ook voor Theater Koningshof. Daarom zijn er fondsen aangeschreven voor een bijdrage. En ook als SCK zullen wij bij fondsen aankloppen om de laptops voor Windows 11 te helpen bekostigen.
In de afgelopen jaren is er door de SCK veel gepaard om dit soort investeringen mogelijk te maken. Tijdens de jaarvergaderingen is diversen malen gesproken over ons vermogen. Nu kunnen we op een verantwoorde wijze dit vermogen aanspreken en de juiste investeringen doen. Wij hopen op de eerstvolgende jaarvergadering deze plannen met u te bespreken.

En dan nog het volgende wat bij u niet onbekend is. Tijdens de workshops die ik volg, word ik er nog weleens op attent gemaakt dat het moeilijk is alles te onthouden en in de praktijk weer toe te passen. Maar ik heb goed nieuws. Wij kunnen bij dat leren (meer dan jongeren) onze ervaring inzetten.

Maar de acceptatie van alle technologie is voor ons ouderen niet vanzelfsprekend. Het is voor ons als SCK maar ook voor u als leden steeds opnieuw een uitdaging om actueel en geïnspireerd te blijven.
Daar werken wij als bestuur en docenten week in en week uit aan met groot enthousiasme.
Ik prijs mij gelukkig dit samen te mogen doen met een fijn bestuur En ik noem hun namen nog eens Gonda, Nel, Jan, Pim en Hugo.
Dames en heren, ik ga besluiten met u een goed vervolg toe te wensen in het alweer bijna twee maanden oud nieuwjaar. En ik wens u alle goeds toe en wil met u een toost uitbrengen ons aller welzijn
Ik wens u deze middag nog een gezellig samenzijn toe.

Gijs van Eijsden,
25 februari 2022.