nieuws 2

Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter

Geplaatst op 05-01-2020  -  Categorie: SCK-nieuws

Nieuwjaarstoespraak 2020 voorzitter Inge Krijgsman

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 3 januari jl. heeft voorzitter Inge Krijgsman weer zijn traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden. Onderstaand volgt de integrale tekst:

 de voorzitter

“Onthoudt van ’t oude jaar

alleen de beste dagen

En ga met nieuwe moed

het onbekende tegemoet”

Beste leden, donateurs en externe vrijwilligers, ik heet u allen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de Senioren Computerclub Koningshof. Een speciaal welkom voor de echtgenoten en partners die voor deze receptie voor het eerst in de geschiedenis van de SCK mede zijn uitgenodigd.

De kruitdampen zijn nog maar net opgetrokken en wij staan hier al weer met elkaar om op het nieuwe jaar te proosten. Je zou het bijna vergeten, maar dinsdag na 23.59 uur was niet alleen 2019 voorbij maar het vuurwerk om middernacht leidde tevens het einde van een decennium in. Wat is er nou op computergebied veranderd in tien jaar tijd. Teveel om op te noemen maar ik licht er 2 punten uit: De smartphone en Windows 10. Om te beginnen de smartphone. In 1992 bracht IBM in Amerika de eerste smartphone ter wereld uit. Het was de eerste smartphone met een touchscreen, fax en semafoon. Apple veranderde pas veel later de smartphonemarkt totaal. In 2007 kwam de eerste iPhone uit. Sindsdien vormt toegang tot mobiel internet de basis van iedere smartphone. Maar begin 2010 volgde ook Google met een eigen Android smartphone en daarna is de smartphone een succesverhaal geworden. Ook ik moest er aan geloven. Mede geholpen door mijn dochter die elke 2 jaar een nieuw smartphone krijgt van haar provider. Haar oude smartphone wordt dan naar mij doorgeschoven en zo blijf ik dan toch bij de tijd. Het is een geweldig ding en vrijwel iedereen heeft er een.  Het is een manusje van alles. Maar het zou zomaar kunnen dat de smartphone zijn langste tijd heeft gehad? Ik kom hier later in mijn toespraak nog even op terug.

Microsoft heeft halverwege 2015 Windows 10 gelanceerd. Een heel nieuw besturingssysteem met veel potentie. Met Windows 10 heeft Microsoft grote stappen gezet met het samenvoegen van de twee 'werelden' waaruit Windows 8 bestond: die van 'ouderwetse' applicaties die in vensters draaien en de fullscreen moderne apps. Er kwam echter forse kritiek van de desktopgebruikers. Velen van hen misten het oude startmenu en moesten niets hebben van de nieuwe fullscreen-apps. Windows 10 was een direct antwoord op de kritiek en betekende op veel vlakken een nieuwe start voor Microsoft. Windows 10 vraagt minder van het geheugen om goed te functioneren. Daarnaast starten apps en programma’s tot wel 60% sneller op en werken soepeler. Verder is Windows 10 het meest stabiele besturingssysteem dat Microsoft ooit heeft voortgebracht.

Wat is er de afgelopen 10 jaar niet veranderd? Juist de oliebol! Maar dat heeft dan ook niets te maken met computers. In ieder geval gelukkig dat er eens iets niet veranderd in deze soms te snelle tijd. De meeste oudejaarstradities vervagen of veranderen, maar niet de oliebol. ,,Hij bestaat al eeuwen en hij zal nog eeuwen blijven bestaan net zoals de SCK .”  

Er is de afgelopen 10 jaar heel veel gebeurd en daarom wil ik mij vanmiddag maar verder beperken tot het oude jaar 2019 en het nieuwe jaar 2020.

In de uitnodiging voor deze Nieuwjaarsreceptie was al vermeld dat 2019 wederom een succesvol jaar voor de SCK is geworden. Er was veel animo voor de workshops en dat geeft toch wel aan dat de leden hier best tevreden mee zijn. Het ledenbestand blijft redelijk stabiel. Vorig jaar meldde ik dat begin 2019 er 174 actieve leden waren ingeschreven. Nu, aan het begin van 2020, zijn dat er 170. Het aantal nieuwe leden bedraagt 25 en 29 leden hebben in 2019 hun lidmaatschap opgezegd. Hiervan zijn 6 leden donateur geworden. Het aantal donateurs is nu 11.

 

Veel dank is wederom verschuldigd aan alle SCK vrijwilligers want zonder hun enorme inzet zou de SCK niet kunnen bestaan. Ook hebben we het afgelopen jaar weer veel steun gekregen van de medewerkers van de Koningshof. We willen iedereen hiervoor bedanken met een daverend applaus.

De ontwikkelingen op administratief gebied staan ook bij de SCK niet stil. Vorig jaar is er een Alles-in-één software oplossing in gebruik genomen. Dit is een gebruikersvriendelijke internetapplicatie speciaal gericht op verenigingen voor het volledig beheren van onder meer leden, relaties en donateurs, websites en de boekhouding. Ook de weekbrieven en bevestigingen met betrekking tot deelname aan workshops worden verstuurd vanuit dit systeem. Het idee voor dit systeem kwam van ons bestuurslid Technische Zaken die dit in zijn eentje heeft geïmplementeerd. Voorwaar geen geringe prestatie. Graag een groot applaus voor Hugo van der Hoest.

Op dinsdag 1 juli 2019 is er door de SCK en de Bibliotheek Maassluis een gezamenlijk persbericht uitgegeven. In dit persbericht werd bekend gemaakt dat de Bibliotheek Maassluis en de SCK samen een totaalpakket van workshops aanbieden waarin achtereenvolgens “Kennismaken met de computer”, “Klik & Tik” en de “Basisworkshop Windows 10” aan bod komen. Mede door het toenemende aantal aanbieders van (gratis) cursussen en workshops heeft het bestuur van de SCK besloten om de samenwerking met de Bibliotheek Maassluis op de hiervoor genoemde wijze vorm te geven en zo de bekendheid van de vereniging trachten te vergroten. Dit is in het belang van de vereniging, en dus ook in het belang van de leden, om een uitgebreid en afwisselend pakket van activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Evaluatie van deze samenwerking zal na afloop van het lopende seizoen plaatsvinden.

Op  dinsdagmiddag 27 augustus vond de introductie van het nieuwe workshopprogramma voor het seizoen 2019-2020 plaats in zaal Lepelaar van Theater Koningshof. Voor deze bijeenkomst was weer heel veel belangstelling. Ook niet leden waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd informatie gegeven over de te geven workshops en andere activiteiten van de SCK. Wist u dat u dit seizoen aan wel 26 verschillende workshops kunt deelnemen?

Afgelopen jaar werden er weer zogenaamde themabijeenkomsten gehouden. Het doel van deze bijeenkomsten is om de leden te informeren over actuele onderwerpen maar er wordt na afloop ook gelegenheid gegeven om onder het genot van een drankje en een hapje de sociale contacten te verstevigen. Henri Kornegoor heeft het afgelopen jaar 2 presentaties gegeven. De eerste ging over zoekmachines en de tweede over IOT wat staat voor Internet of Things wat in het Nederlands betekent Het Internet der dingen.

Ik zinspeelde er in het begin van mijn toespraak al op dat alhoewel er nog steeds nieuwe functies worden toegevoegd aan de smartphone de kans groot is dat de smartphone zijn langste tijd heeft gehad. Dat komt vooral omdat Het Internet der dingen steeds dichterbij komt: dit betekent dat steeds meer apparaten voorzien worden van ingebouwde (internet)connectiviteit, rekenkracht en intelligentie. Denk aan verlichting, smart tv’s, smart watches, auto’s, koelkasten, speelgoed, rookmelders, beveiligingscamera’s. Daarnaast is ook de ‘homepod’ in opkomst: een ‘luidspreker’, vaak in de woonkamer geplaatst, waar je ook tegen kunt praten. De populariteit hiervan groeit. Of we nu blij moeten zijn met dit soort ontwikkelingen zal later moeten blijken.

Dames en Heren, we zijn nu aan een nieuw decennium begonnen. Ik zei het al in het begin dat we het onbekende tegemoet gaan. Maar een ding is nu wel zeker en dat is dat de SCK vandaag precies 15 jaar bestaat. Een prestatie van wereldformaat!!! Eigenlijk is de computerclub al op 1 februari 2002 opgericht onder de paraplu van de Stichting Ouderenwerk Maassluis. Oud lid maar nu nog donateur Joop Mateovics was een van de oprichters. De eerste voorzitter was Jos Roessen. Op 3 januari 2005 is de club zelfstandig gaan draaien onder de naam Senioren Computerclub Koningshof. Jos Roessen is tot 8 april 2014 voorzitter gebleven. Samen met Hans Kieboom, Jan Buchenhoren en Rinus Harteveld heeft hij de SCK tot volle bloei gebracht. Vanaf 8 april 2014 is er een nieuw bestuur gekomen dat de activiteiten van de SCK verder heeft uitgebouwd.

Als voorzitter van de SCK heb ik er nu 2 periodes van 3 jaar opzitten. In de statuten van onze vereniging is bepaald dat na 2 periodes van 3 jaar een bestuurslid moet stoppen. In de Algemene ledenvergadering van 15 april a.s. zal ik daarom dan ook als voorzitter en bestuurslid van de SCK aftreden en dus niet meer herkiesbaar zijn. Het is voor verenigingen tegenwoordig heel moeilijk om bestuursleden te krijgen. Ik doe daarom een klemmend beroep op de leden om zich voor een bestuursfunctie kandidaat te stellen. Als de SCK u na aan het hart ligt, meld u dan aan bij het bestuur.

Dames en heren, dit was het laatste wat ik u had te melden. Rest ons verder nog een gezellige middag hier in het Atrium van de Koningshof. De muzikale omlijsting is wederom in handen van Jos den Broeder. Geef hem een hartelijk applaus.

Ik ben begonnen met  een klein versje en zoals gebruikelijk de laatste jaren sluit ik ook mijn laatste nieuwjaarstoespraak hiermee af:

“Geen onwijs lang gedicht

maar een wensje heel klein

Wij hopen dat het nieuwe jaar

voor ons allen heel gelukkig mag zijn”

groepsfoto