Lief en Leed

In het kader van de activiteit “Lief en Leed” worden leden bezocht door onze vrijwilligster Lidy Veliscek. Door aan deze activiteit meer aandacht te geven probeert de vereniging lief en leed zo goed mogelijk met elkaar te delen waardoor de sociale betrokkenheid kan worden verbeterd. 

lief-en-leed-harten-465x239

Heugelijke gebeurtenissen en nare voorvallen die een lid kunnen overkomen, willen we dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Het bestuur is niet automatisch van alle voorvallen op de hoogte. Daarom wordt u uitgenodigd om – indien u bekend bent met een dergelijk situatie – dit te melden aan een van de commissieleden.

 

Vrijwilligers
De taken van onze vrijwilligers kunt u als volgt omschrijven:
  • Ophalen van apparatuur
  • Aansluiten van het netwerk
  • Aansluiten van stroomkabels
  • Klaarzetten van laptops e.d.
  • Toezicht houden op de SCK middelen
  • Het assisteren bij docenten
  • Hard-  en softwarematig bijstaan van SCK leden 
  • Administratieve ondersteuning
  • Opruimen 

28555

U ziet het ..... op de clubdagen is meer 

 

dan genoeg te doen......
Aan iedereen die ons hier al mee helpen of hierin gaan steunen..... 

alvast bedankt!

U bent van harte welkom.